Giá vàng Bảo Tín Minh Châu

giá vàng bảo tín minh châu btmc

BẢNG GIÁ VÀNG BMTC 22/02/2024

Loại vàngMua vàoBán ra
VÀNG MIẾNG VRTL64.520.00065.620.000
NHẪN TRÒN TRƠN64.520.00065.620.000
QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG64.520.00065.620.000
VÀNG MIẾNG SJC76.750.00078.600.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.964.150.00065.350.000
TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.964.050.00065.250.000
VÀNG NGUYÊN LIỆU63.750.0000
Giá VÀNG MIẾNG VRTL hiện đang niêm yết ở mức 64.520.000 - 65.620.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng NHẪN TRÒN TRƠN hiện đang niêm yết ở mức 64.520.000 - 65.620.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng QUÀ MỪNG BẢN VỊ VÀNG hiện đang niêm yết ở mức 64.520.000 - 65.620.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá VÀNG MIẾNG SJC hiện đang niêm yết ở mức 76.750.000 - 78.600.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 999.9 hiện đang niêm yết ở mức 64.150.000 - 65.350.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng TRANG SỨC BẰNG VÀNG RỒNG THĂNG LONG 99.9 hiện đang niêm yết ở mức 64.050.000 - 65.250.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá VÀNG NGUYÊN LIỆU hiện đang niêm yết ở mức 63.750.000 - 0 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.