Tỷ giá ngoại tệ USD hôm nay

Bảng Tỷ giá ngoại tệ mới nhất theo ngân hàng Vietcombank

Tên ngoại tệGiá mua TMGiá bán TM
AUD15695.83
▲ 26
16363.84
▲ 27
CAD17774.11
▲ 51
18530.57
▲ 53
CHF27273.05
▲ 57
28433.79
▲ 60
CNY3348.32
▲ 7
3491.35
▲ 7
DKK0
3639.9
▲ 7
EUR25938.48
▲ 56
27362.14
▲ 59
GBP30275.14
▲ 55
31563.65
▲ 57
HKD3064.2
▲ 7
3194.62
▲ 8
INR0
307.48
JPY158.57
167.84
KRW15.97
19.35
KWD0
82908.29
▲ 202
MYR0
5188.6
▲ 12
NOK0
2397.33
▲ 4
RUB0
280.68
SAR0
6809.23
▲ 17
SEK0
2424.99
▲ 4
SGD17841.59
▲ 45
18600.93
▲ 47
THB605.07
▲ 2
698.08
▲ 2
USD24390
▲ 60
24760
▲ 60

Trên đây là bảng giá ngoại tệ USD, EURO, YÊN…được niêm yết mới nhất trên thị trường ngày hôm nay