Giá vàng thế giới trực tuyến Kitco

Giá vàng thế giới Online Kitco

Giá vàng thế giới hiện tại 09:12-01/12/2023 mua vào 2,041.20 USD/ Ounce, bán ra 2,042.20 USD/Ounce
Giá giao dịch cao nhất trong phiên hôm nay là 2,047.40 USD, giá thấp nhất là 2,031.00 USD
Thay đổi so với giá lúc mở cửa phiên hôm nay là: +5.50 USD/Ounce tương đương +0.27%
Biểu đồ giá vàng thế giới Kitco

Lịch sử giá vàng thế giới Kitco

Nguồn www.kitco.com

Biều đồ giá vàng thế giới XAUUSD TradingView

Mọi người có thể theo dõi giá vàng thế giới trực tuyến ở biểu đồ bên dưới, đơn vị tính đối với biểu đồ xauusd là USD/ Ounce

Nguồn:https://vn.tradingview.com