GIÁ VÀNG 9999 SJC TRỰC TUYẾN

giá vàng hôm nay

Giá vàng trực tuyến online: Giá vàng nhẫn 9999, vàng miếng SJC, Mi Hồng, BTMC, Doji, PNJ, Phú Quý SJC, hiệp hội vàng bạc Giao Thủy. Chi tiết các loại vàng 24k 18k, 16k, 10k…mức điều chỉnh tăng giảm trong ngày được cập nhật liên tục nhanh và chính xác nhất.

Giá vàng trong nước hôm nay ngày 01/12/2023 cập nhật lúc: 10:49
LOẠI VÀNGMUA VÀOBÁN RA
SJC PNJ72.400.000 73.600.000
SJC DOJI72.400.00073.600.000
PHÚ QUÝ SJC72.700.000 73.300.000
MI HỒNG SJC72.700.000 73.300.000
SJC HÀ NỘI72.300.000 73.520.000
SJC ĐÀ NẴNG72.300.000 73.520.000
SJC HCM72.300.000 73.500.000
MI HỒNG 24k 999960.800.000 61.600.000
SJC 24K 99,9961.250.000 62.350.000
NỮ TRANG 24K 99,9961.150.000 62.050.000
NỮ TRANG 24K 99%60.236.000 61.436.000
NỮ TRANG 18K 75%44.692.000 46.692.000
NỮ TRANG 14K 58,3%34.329.000 36.329.000
NỮ TRANG 10K 41%24.027.000 26.027.000
Đơn vị tính đồng/lương, mức tăng giảm trên đây là so với giá cuối ngày hôm trước.
- Giá vàng PNJ: đang niêm yết ở mức 72.400.000 đồng/lượng mua vào và 73.600.000 đồng/lượng bán ra.
- Giá vàng DOJI: đang niêm yết ở mức 72.400.000 - 73.600.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng Phú Quý SJC: hiện tại mua vào 72.700.000 đồng/lượng, bán ra 73.300.000 đồng/lượng
- Giá vàng Bảo Tín Minh Châu BTMC: niêm yết ở mức 72.400.000 - 73.600.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng Mi Hồng SJC: đang giao dịch ở mức 72.700.000 - 73.300.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng 99,9 Mi Hồng: niêm yết ở mức 60.800.000 - 61.600.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng 99,9 Giao Thủy Hải Hậu Nam Định: niêm yết ở mức 0000 - 0000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng miếng SJC: tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn niêm yết ở mức 72.300.000 - 73.500.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nhẫn 99,99 SJC: hiện giao dịch ở mức 61.250.000 - 62.350.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 99,99%: hiện giao dịch ở mức 61.150.000 - 62.050.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 99%: hiện niêm yết ở mức 60.236.000 - 61.436.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 75%: hiện niêm yết ở mức 44.692.000 - 46.692.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 58,3%: niêm yết 34.329.000 - 36.329.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 41%: hiện giao dịch ở mức 24.027.000 - 26.027.000 (mua vào - bán ra)

Mức điều chỉnh tăng giảm trên đây là so với ngày trước đó

Bảng giá vàng PNJ mới nhất hôm nay

LOẠI VÀNGMUA VÀOBÁN RA
PNJ HCM61.300.00062.500.000
SJC PNJ HCM72.400.00073.600.000
PNJ HÀ NỘI61.300.00062.500.000
SJC PNJ HÀ NỘI72.400.00073.600.000
PNJ ĐÀ NẴNG61.300.00062.500.000
SJC PNJ ĐÀ NẴNG72.400.00073.600.000
PNJ MIỀN TÂY61.300.00062.500.000
SJC PNJ MIỀN TÂY72.400.00073.500.000
NHẪN PNJ 24K61.300.00062.450.000
NỮ TRANG 24K61.250.00062.050.000
NỮ TRANG 18K45.290.00046.690.000
NỮ TRANG 14K35.050.00036.450.000
NỮ TRANG 10K24.560.00025.960.000
- Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ HCM hiện tại mua vào: 61.300.000 đồng/lượng, Bán ra: 62.500.000 đồng/lượng
- Giá vàng miếng SJC PNJ HCM hiện tại mua vào: 72.400.000 đồng/lượng, Bán ra: 73.600.000 đồng/lượng
- Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ HÀ NỘI hiện tại mua vào: 61.300.000 đồng/lượng, Bán ra: 62.500.000 đồng/lượng
- Giá vàng miếng SJC PNJ HÀ NỘI hiện tại mua vào: 72.400.000 đồng/lượng, Bán ra: 73.600.000 đồng/lượng
- Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ ĐÀ NẴNG hiện tại mua vào: 61.300.000 đồng/lượng, Bán ra: 62.500.000 đồng/lượng
- Giá vàng miếng SJC PNJ ĐÀ NẴNG hiện tại mua vào: 72.400.000 đồng/lượng, Bán ra: 73.600.000 đồng/lượng
- Giá Vàng Phúc Lộc Tài 999.9 PNJ MIỀN TÂY hiện tại mua vào: 61.300.000 đồng/lượng, Bán ra: 62.500.000 đồng/lượng
- Giá vàng miếng SJC PNJ MIỀN TÂY hiện tại mua vào: 72.400.000 đồng/lượng, Bán ra: 73.500.000 đồng/lượng
- Giá Vàng 24K (999.9) hiện tại mua vào: 61.250.000 đồng/lượng, Bán ra: 62.050.000 đồng/lượng
- Giá Vàng 750 (18K) hiện tại mua vào: 45.290.000 đồng/lượng, Bán ra: 46.690.000 đồng/lượng
- Giá Vàng 14K) hiện tại mua vào: 35.050.000 đồng/lượng, Bán ra: 36.450.000 đồng/lượng
- Giá Vàng 10K hiện tại mua vào: 24.560.000 đồng/lượng, Bán ra: 25.960.000 đồng/lượng

Đơn vị tính đồng/lượng

Giá vàng thế giới Kitco

Giá vàng thế giới Kitco

Mỗi màu tương ứng với mỗi ngày giao dịch.
Màu xanh lá cây là giá ngày hiện tại.
Màu đỏ là giá ngày hôm qua.
Màu xanh da trời là giá ngày hôm kia.
Giá kết thúc ngày hôm trước là giá khởi đầu ngày hôm sau.

Giá vàng tại hiệp hội vàng bạc giao thủy hải hậu hôm nay

LOẠI VÀNGMUA VÀOBÁN RA
VÀNG 99,9%60.900.000
Giảm 50K
61.950.000
Giảm 50K

Đơn vị tính đồng/chỉ

Xem và thảo luận trực tiếp giá vàng thế giới và trong nước tại kênh Youtube CCCS

Trên đây là giá vàng giá vàng 4 số 9, hiệp hội vàng bạc Giao Thủy Hải Hậu, hiệp hội vàng bạc Giao Thủy hôm nay, Hải Hậu, Bảo Tín Minh Châu, DOJI, PNJ, MI HỒNG, PHÚ QUÝ SJC…