Bảng giá vàng 9999 hôm nay

bảng giá vàng nhẫn 9999 24k 18k 16k 14k 10k vàng 985 980 750 680 610 hôm nay cập nhật mới nhất hiện tại và liên tục mỗi khi có sự điều chỉnh

Bảng giá vàng trong nước hôm nay ngày 30/01/2023 cập nhật lúc: 12:47 giờ
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Giá vàng PNJ 66.700.000 67.700.000
Giá vàng DOJI 66.700.000 67.700.000
Giá vàng Phú Quí SJC 66.600.000 67.600.000
Bảo Tín Minh Châu 66.700.000 67.720.000
Giá vàng 99,9% Giao Thủy 5370000 5420000
Giá vàng Mi Hồng SJC 66.700.000 67.720.000
Giá Vàng 999 Mi Hồng 54.300.000 55.300.000
Giá Vàng 985 Mi Hồng 53.300.000 54.300.000
Giá Vàng 980 Mi Hồng 53.000.000 54.000.000
Giá Vàng 750 Mi Hồng 38.600.000 40.600.000
Giá Vàng 680 Mi Hồng 33.800.000 35.500.000
Giá Vàng 610 Mi Hồng 32.800.000 34.500.000
Giá vàng miếng SJC 66.700.000 67.700.000
Giá vàng Nhẫn SJC 99,99 54.800.000 56.000.000
Nữ trang 99,99 54.700.000 55.600.000
Nữ trang 99% 53.750.000 55.050.000
Nữ trang 75% 39.854.000 41.854.000
Nữ trang 58,3% 30.568.000 32.568.000
Nữ trang 41% 21.338.000 23.338.000
SJC tại Hà Nội 66.700.000 67.720.000
SJC tại Đà Nẵng 66.700.000 67.720.000
Đơn vị tính đồng/lương, mức tăng giảm trên đây là so với giá cuối ngày hôm trước. - Giá vàng PNJ: đang niêm yết ở mức 66.700.000 đồng/lượng mua vào và 67.700.000 đồng/lượng bán ra.
- Giá vàng DOJI: đang niêm yết ở mức 66.700.000 - 67.700.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng Phú Quý SJC: hiện tại mua vào 66.600.000 đồng/lượng, bán ra 67.600.000 đồng/lượng
- Giá vàng Bảo Tín Minh Châu BTMC: niêm yết ở mức 66.700.000 - 67.720.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng Mi Hồng SJC: đang giao dịch ở mức 66.700.000 - 67.720.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng 99,9 Mi Hồng: niêm yết ở mức 54.300.000 - 55.300.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng 99,9 Giao Thủy Hải Hậu Nam Định: niêm yết ở mức 5370000 - 5420000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng SJC: tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn niêm yết ở mức 66.700.000 - 67.700.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nhẫn 99,99 SJC: hiện giao dịch ở mức 54.800.000 - 56.000.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 99,99%: hiện giao dịch ở mức 54.700.000 - 55.600.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 99%: hiện niêm yết ở mức 53.750.000 - 55.050.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 75%: hiện niêm yết ở mức 39.854.000 - 41.854.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 58,3%: niêm yết 30.568.000 - 32.568.000 (mua vào - bán ra)
- Giá vàng nữ trang 41%: hiện giao dịch ở mức 21.338.000 - 23.338.000 (mua vào - bán ra)

trên đây là giá vàng ta, vàng tây hôm nay mới nhất hiện tại