Giá Vàng Giao Thủy Hải Hậu

Giá vàng Hiệp hội vàng bạc Giao Thủy Hải Hậu Nam Định

Giá vàng tại Hiệp hội vàng bạc Giao Thủy Hải Hậu Nam Định hôm nay mua vào 5.380.000 đồng/chỉ và bán ra với giá 5.430.000 đồng/chỉ
LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
GIÁ VÀNG GIAO THỦY 99,9% 5.380.000 5.430.000

Giá vàng SJC tại các thương hiệu vàng trong cả nước

LOẠI VÀNG MUA VÀO BÁN RA
Giá vàng PNJ 66.700.000 67.700.000
Giá vàng DOJI 66.700.000 67.700.000
Giá vàng Phú Quí SJC 66.600.000 67.600.000
Bảo Tín Minh Châu 66.700.000 67.720.000
Giá vàng Mi Hồng SJC 66.700.000 67.720.000
Giá Vàng 999 Mi Hồng 54.300.000 55.300.000
Giá Vàng 985 Mi Hồng 53.300.000 54.300.000
Giá Vàng 980 Mi Hồng 53.000.000 54.000.000
Giá Vàng 750 Mi Hồng 38.600.000 40.600.000
Giá Vàng 680 Mi Hồng 33.800.000 35.500.000
Giá Vàng 610 Mi Hồng 32.800.000 34.500.000
Giá vàng miếng SJC 66.700.000 67.700.000
Giá vàng Nhẫn SJC 99,99 54.800.000 56.000.000
Nữ trang 99,99 54.700.000 55.600.000
Nữ trang 99% 53.750.000 55.050.000
Nữ trang 75% 39.854.000 41.854.000
Nữ trang 58,3% 30.568.000 32.568.000
Nữ trang 41% 21.338.000 23.338.000
SJC tại Hà Nội 66.700.000 67.720.000
SJC tại Đà Nẵng 66.700.000 67.720.000

Giá vàng thế giới Kitco

Giá vàng thế giới Kitco

Giá vàng thế giới nguồn: Kitco

Thảm khảo thêm giá vàng Mi Hồnggiá vàng PNJ

Trên đây là bảng giá vàng tại hiệp hội vàng Hải Hậu, Giao Thủy Nam Định và giá vàng nhẫn 9999, vàng miếng SJC mới nhất vừa được cập nhật