Giá vàng Hải Hậu, Giao Thủy hôm nay – Cập nhật mới nhất

Giá vàng Hải Hậu Giao Thủy

Giá vàng Hiệp hội vàng bạc Giao Thủy Hải Hậu

LOẠI VÀNGMUA VÀOBÁN RA
Giá vàng nhẫn 24k 99,96.300.000
Tăng 10K
6.380.000
Tăng 10K

Bảng giá vàng SJC tại các thương hiệu vàng trong cả nước

LOẠI VÀNGMUA VÀOBÁN RA
Giá vàng PNJ76.500.000 78.700.000
Giá vàng DOJI77.200.000 78.200.000
Giá vàng Phú Quí SJC76.500.000 78.720.000
Bảo Tín Minh Châu76.500.000 78.700.000
Giá vàng Mi Hồng SJC76.500.000 78.700.000
Giá Vàng 999 Mi Hồng62.800.000 63.800.000
Giá Vàng 985 Mi Hồng61.800.000 62.800.000
Giá Vàng 980 Mi Hồng61.500.000 62.500.000
Giá Vàng 750 Mi Hồng44.600.000 46.100.000
Giá Vàng 680 Mi Hồng39.300.000 40.800.000
Giá Vàng 610 Mi Hồng38.300.000 39.800.000
Giá vàng miếng SJC76.500.000 78.700.000
Giá vàng Nhẫn SJC 99,9963.500.000 64.700.000
Nữ trang 99,9963.250.000 64.300.000
Nữ trang 99%62.163.000 63.663.000
Nữ trang 75%46.380.000 48.380.000
Nữ trang 58,3%35.641.000 37.641.000
Nữ trang 41%24.966.000 26.966.000
SJC tại Hà Nội76.500.000 78.720.000
SJC tại Đà Nẵng76.500.000 78.720.000