Giá vàng SJC hôm nay

BẢNG GIÁ VÀNG SJC 23/02/2024

Loại vàngMua vàoBán ra
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG76.300.000
▼200K
78.500.000
▼200K
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ63.450.000
▼50K
64.650.000
▼50K
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ63.450.000
▼50K
64.750.000
▼50K
Vàng nữ trang 99,99%63.200.000
▼50K
64.250.000
▼50K
Vàng nữ trang 99%62.114.000
▼49K
63.614.000
▼49K
Vàng nữ trang 75%46.342.000
▼38K
48.342.000
▼38K
Vàng nữ trang 58,3%35.611.000
▼30K
37.611.000
▼30K
Vàng nữ trang 41,7%24.945.000
▼21K
26.945.000
▼21K
SJC Hà Nội76.300.000
▼200K
78.520.000
▼200K
SJC Đà Nẵng76.300.000
▼200K
78.520.000
▼200K
SJC Nha Trang76.300.000
▼200K
78.520.000
▼200K
SJC Cà Mau76.300.000
▼200K
78.520.000
▼200K
SJC Huế76.270.000
▼200K
78.520.000
▼200K
SJC Biên Hòa76.300.000
▼200K
78.500.000
▼200K
SJC Miền Tây76.300.000
▼200K
78.500.000
▼200K
SJC Quãng Ngãi76.300.000
▼200K
78.500.000
▼200K
SJC Bạc Liêu76.300.000
▼200K
78.520.000
▼200K
SJC Hạ Long76.280.000
▼200K
78.520.000
▼200K
Giá Vàng SJC 1L - 10L - 1KG có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 76.300.000 - 78.500.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ có sự điều chỉnh giảm 50.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 63.450.000 - 64.650.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá Vàng nhẫn SJC 99,99 0,3 chỉ, 0,5 chỉ có sự điều chỉnh giảm 50.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 63.450.000 - 64.750.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá Vàng nữ trang 99,99% có sự điều chỉnh giảm 50.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 63.200.000 - 64.250.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá Vàng nữ trang 99% có sự điều chỉnh giảm 49.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 62.114.000 - 63.614.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá Vàng nữ trang 75% có sự điều chỉnh giảm 38.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 46.342.000 - 48.342.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá Vàng nữ trang 58,3% có sự điều chỉnh giảm 30.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 35.611.000 - 37.611.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá Vàng nữ trang 41,7% có sự điều chỉnh giảm 21.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 24.945.000 - 26.945.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng SJC Hà Nội có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 76.300.000 - 78.520.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng SJC Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 76.300.000 - 78.520.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng SJC Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 76.300.000 - 78.520.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng SJC Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 76.300.000 - 78.520.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng SJC Huế có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 76.270.000 - 78.520.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng SJC Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 76.300.000 - 78.500.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng SJC Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 76.300.000 - 78.500.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng SJC Quãng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 76.300.000 - 78.500.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng SJC Bạc Liêu có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 76.300.000 - 78.520.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.
Giá vàng SJC Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 200.000 ở cả hai chiều mua và bán. hiện đang niêm yết ở mức 76.280.000 - 78.520.000 (mua vào - bán ra) đồng/lượng.