Ở thị trường trong nước giá vàng biến động trái chiều, phạm vi điều chỉnh từ giảm 150.000 đến tăng 200.000 đồng/lượng. Cụ thể như sau:
Giá vàng PNJ SJC hôm nay mua vào 75.900.000 bán ra 78.300.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 2.400.000 đồng.
Giá vàng Doji mua vào 75.850.000 bán ra 78.150.000 đồng/lượng giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Phú Quý SJC hôm nay mua vào 75.800.000 bán ra 78.020.000 đồng/lượng tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu mua vào 75.850.000 bán ra 78.050.000 đồng/lượng giảm 150.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng SJC Mi Hồng hôm nay mua vào 76.500.000 bán ra 77.400.000 đồng/lượng tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC hôm nay mua vào 75.800.000 bán ra 78.000.000 đồng/lượng tăng 200.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 hôm nay mua vào 63.200.000 bán ra 64.400.000 đồng/lượng.
Giá vàng nhẫn 999 Mi Hồng hôm nay mua vào 62.800.000 bán ra 63.800.000 đồng/lượng chênh lệch ở chiều mua vào và bán ra là 1.000.000 đồng.

By cccs

https://cccsonline.click