Ở thị trường trong nước giá vàng có sự điều chỉnh giảm nhẹ 100.000 đồng/lượng. Cụ thể như sau:
Giá vàng PNJ SJC mua vào 74.400.000 bán ra 76.800.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 2.400.000 đồng.
Giá vàng Doji hôm nay mua vào 73.900.000 bán ra 76.650.000 đồng/lượng giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Phú Quý SJC hôm nay mua vào 74.200.000 bán ra 76.720.000 đồng/lượng giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu hôm nay mua vào 74.350.000 bán ra 76.650.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 2.300.000 đồng.
Giá vàng SJC Mi Hồng mua vào 75.100.000 bán ra 75.900.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 800.000 đồng.
Giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 74.200.000 bán ra 76.700.000 đồng/lượng giảm 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 mua vào 62.750.000 bán ra 63.950.000 đồng/lượng chênh lệch ở 2 chiều mua bán là 1.200.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 999 Mi Hồng mua vào 62.500.000 bán ra 63.300.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 800.000 đồng.

By cccs

https://cccsonline.click