Lãi suất ngân hàng nào cao nhất

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay

lãi suất tiền gửi ngân hàng cao nhất tính đến thời điểm hiện tại

Sau đây là những ngân hàng có mức lãi suất cao nhất Việt Nam tính đến thời điểm hiện tại:

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay với hình thức không kỳ hạn:

Đối với hình thức gửi không kỳ hạn mức lãi suất cao nhất hiện tại là: 0,2%/Năm, gồm các ngân hàng sau:  ABBank,  Agribank, Bắc Á, Bảo Việt, CBBank, GPBank, Kiên Long, OceanBank, Saigonbank, SCB, VRB. Trong khi đó các ngân hàng có lãi suất thấp nhất là:  BIDV, MB, Nam Á Bank, NCB, OCB, Vietcombank, VietinBank Với mức lãi suất: 0,1%/năm.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay kỳ hạn 1 tháng:

Với kỳ hạn 1 tháng các ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là: Bắc Á, GPBank, Kiên Long, NCB, PGBank, SCB, VIB đang niêm yết lãi suất ở mức: 4%/Năm. Trong khi đó ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất là: Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank với lãi suất là: 3,1%/năm.
Vậy gửi 600 triệu với lãi suất cao nhất trong kỳ hạn 1 tháng lãi được bao nhiêu?
Công thức tính lãi suất như sau: tiền lãi bằng: số tiền gửi: nhân với % lãi suất: nhân với số tháng gửi: rồi chia cho 12.
Hoặc số tiền lãi bằng: số tiền gửi nhân với % lãi suất: nhân với số ngày gửi: rồi chia cho 365.
Ví dụ bạn gửi 600 triệu kỳ hạn 1 tháng với mức lãi suất của ngân hàng cao nhất hiện nay là 4%/năm thì số tiền lãi được tính như sau:
600 triệu nhân với 4 %, chia cho 12 bằng 2.000.000 đồng.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay kỳ hạn 3 tháng:

Với kỳ hạn 3 tháng các ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là: ABBank, Bắc Á, GPBank, Kiên Long, NCB, PGBank, PublicBank, Saigonbank, SCB, VIB đang niêm yết lãi suất ở mức: 4%/Năm. Ngân hàng có lãi suất thấp nhất là:  Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank đang niêm yết ở mức: 3,4%/năm.
– Với kỳ hạn 6 tháng các ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là: , CBBank đang niêm yết lãi suất ở mức: 7,1%/Năm. Ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất là: , Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank với mức lãi là: 4%/năm.
Ví dụ bạn gửi 600 triệu kỳ hạn 6 tháng với mức lãi suất của ngân hàng cao nhất hiện nay là 7,1%/năm thì số tiền lãi được tính như sau:
600 triệu nhân với 7,1%, nhân 6: rồi chia cho 12 bằng 21.300.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng sẽ là: 3.550.000 đồng.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng:

Với kỳ hạn 9 tháng các ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là: , CBBank đang niêm yết lãi suất ở mức: 7,2%/Năm. Trong khi đó ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất là: , Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank với mức lãi niêm yết là: 4%/năm.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay kỳ hạn 12 tháng:

– Đối với kỳ hạn 12 tháng các ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là: , CBBank đang niêm yết lãi suất ở mức: 7,45%/Năm. Ngân hàng hiện đang có mức lãi xuất thấp nhất trong kỳ hạn này là: , MSB với mức lãi suất là: 5,3%/năm.
Ví dụ bạn gửi 600 triệu kỳ hạn 12 tháng với mức lãi suất của ngân hàng cao nhất hiện nay là 7,45%/năm thì số tiền lãi được tính như sau:
600 triệu nhân với 7,45 bằng 44.700.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng sẽ là 3.725.000 đồng.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay kỳ hạn 13 tháng:

– Với kỳ hạn 13 tháng các ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là: ABBank đang niêm yết lãi suất ở mức: 8,8%/Năm. Ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất là: MSB với mức lãi suất: 5,3%/năm.
Gửi 600 triệu kỳ hạn 13 tháng với mức lãi suất của ngân hàng cao nhất hiện nay là 8,8%/năm thì số tiền lãi được tính như sau:
600 triệu nhân với 8,8%: nhân với 13 rồi chia cho 12 bằng 57.200.000 đồng. Như vậy lãi suất mỗi tháng sẽ là 4.766.666 đồng.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay kỳ hạn 18 tháng:

– Với kỳ hạn 18 tháng ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là: CBBank, Đông Á đang niêm yết lãi suất ở mức: 7,5%/Năm. Ngân hàng có lãi suất thấp nhất là: MSB với mức lãi suất: 5,4%/năm.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay kỳ hạn 24 tháng:

– Với kỳ hạn 24 tháng ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là: CBBank, Đông Á đang niêm yết lãi suất ở mức: 7,5%/Năm. Ngân hàng có mức lãi suất thấp nhất là: MSB, Vietcombank với mức lãi suất niêm yết :5,4%/năm.

Lãi suất ngân hàng nào cao nhất hiện nay kỳ hạn 36 tháng:

– Với kỳ hạn 36 tháng ngân hàng có mức lãi suất cao nhất là: CBBank, Đông Á đang niêm yết lãi suất ở mức: 7,5%/Năm. Với kỳ hạn này ngân hàng có lãi suất thấp nhất là: MSB, Vietcombank với mức niêm yết: 5,4%/năm.