giá vàng ngày 12/1/2024

Ở thị trường trong nước giá vàng hôm nay có sự điều chỉnh tăng từ 100.000 đến 600.000 đồng/lượng. Cụ thể:

Giá vàng PNJ SJC hôm nay mua vào 75.400.000 bán ra 77.900.000 đồng/lượng chênh lệch mua – bán là 2.500.000 đồng.
Giá vàng Doji mua vào 75.850.000 bán ra 78.250.000 đồng/lượng tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Phú Quý SJC hôm nay mua vào 76.000.000 bán ra 78.320.000 đồng/lượng tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng Bảo Tín Minh Châu mua vào 75.750.000 bán ra 77.900.000 đồng/lượng tăng 300.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng SJC Mi Hồng mua vào 76.700.000 bán ra 77.700.000 đồng/lượng tăng 500.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng miếng tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC mua vào 76.000.000 bán ra 78.300.000 đồng/lượng tăng 600.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn SJC 99,99 mua vào 63.050.000 bán ra 64.300.000 đồng/lượng tăng 100.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nhẫn 999 Mi Hồng hôm nay mua vào 62.700.000 bán ra 63.500.000 đồng/lượng.

Giá vàng nữ trang 18k 75% hôm nay mua vào 46.042.000 bán ra 48.042.000 đồng/lượng tăng 37.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nữ trang 14k 58,3% hôm nay mua vào 35.378.000 bán ra 37.378.000 đồng/lượng tăng 29.000 đồng/lượng so với hôm qua.
Giá vàng nữ trang 10k 41% mua vào 24.778.000 bán ra 26.778.000 đồng/lượng tăng 21.000 đồng/lượng so với hôm qua.

By cccs

https://cccsonline.click