Giá vàng Hải Hậu Giao Thủy

Ở thị trường trong nước giá vàng nhẫn 9999 vàng miếng SJC mới nhất hôm nay 18/8/2022 được niêm yết như sau:

Giá vàng PNJ, hiện tại mua vào 66.300.000 và bán ra 67.050.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 67.050.000 đồng.
Giá vàng DOJI, hiện tại mua vào 66.400.000 và bán ra 67.100.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở chiều mua vào giảm 250.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 51.800.000 và bán ra 52.100.000 đồng.
Giá vàng miếng sjc tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 67.100.000 đồng. Chênh lệch ở hai chiều mua bán là 1.000.000 đồng
Giá vàng nhẫn 4 số 9 SJC có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.050.000 và bán ra 52.950.000 đồng.

Mời tham gia nhóm GIÁ VÀNG NHẪN 9999 VÀNG MIẾNG SJC để cập nhật giá vàng nhanh nhất mỗi ngày
Giá vàng nữ trang 14 K có sự điều chỉnh giảm 116.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 28.790.000 và bán ra 30.790.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 24 k có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 51.950.000 và bán ra 52.550.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 18 K có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 37.566.000 và bán ra 39.566.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 14 K có sự điều chỉnh giảm 116.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 28.790.000 và bán ra 30.790.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 10 K có sự điều chỉnh giảm 83.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.066.000 và bán ra 22.066.000 đồng.

Ở thị trường thế giới giá vàng hiện đang giao dịch quanh mức 1.763 USD mỗi Ounce. qui đổng tương đương 50,0 TRIỆU đồng. Như vậy giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá thế giới khoảng 17,0 TRIỆU. Chưa tính thuế và các khoản phí.
Ở thị trường thế giới giá vàng hiện đang giao dịch quanh mức 1.764,3 USD mỗi Ounce, tăng 1.7 USD tương đương 0,1% so với giá lúc mở cửa.
Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng Vietcombank là 23.545 đồng, qui đổi giá vàng thế giới tương đương 50,0 triệu mỗi lượng, như vậy giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá thế giới khoảng 17,0 triệu đồng, chưa tính thuế và các khoản phí.

Bảng giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:
Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 67.120.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 67.120.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 67.120.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.070.000 và bán ra 67.130.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.080.000 và bán ra 67.120.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 67.100.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 67.100.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 67.100.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.120.000 và bán ra 67.150.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.100.000 và bán ra 67.120.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.080.000 và bán ra 67.120.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.080.000 và bán ra 67.120.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.080.000 và bán ra 67.120.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.080.000 và bán ra 67.120.000 đồng.

By cccs

https://cccsonline.click