Giá vàng Hải Hậu Giao Thủy

Giá vàng nhẫn 9999 vàng miếng SJC mới nhất hôm nay ngày 29 tháng 8 năm 2022 được niêm yết như sau:

GIÁ VÀNG TRONG NƯỚC

Giá vàng miếng SJC sáng nay niêm yết tại các thương hiệu lớn giao động ở mức 65.700.000 đến 66.100.000 đồng ở chiều mua vào và 66.500.000 đến 66.600.000 ở chiều bán ra.
Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh giảm 400.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.700.000 và bán ra 66.500.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.800.000 và bán ra 66.600.000 đồng.
Giá vàng DOJI có sự điều chỉnh giảm 350.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.800.000 và bán ra 66.500.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 150.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 51.200.000 và bán ra 51.500.000 đồng.
Giá vàng miếng sjc tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.750.000 và bán ra 66.550.000 đồng. Chênh lệch ở hai chiều mua bán là 800.000 đồng
Giá vàng nhẫn 4 số 9 SJC có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 51.300.000 và bán ra 52.200.000 đồng.

Giá vàng nữ trang 58,3% có sự điều chỉnh giảm 146.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 28.352.000 và bán ra 30.352.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 99,99% có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 51.150.000 và bán ra 51.800.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 75% có sự điều chỉnh giảm 187.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 37.004.000 và bán ra 39.004.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 58,3% có sự điều chỉnh giảm 146.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 28.352.000 và bán ra 30.352.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 41% có sự điều chỉnh giảm 104.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 19.753.000 và bán ra 21.753.000 đồng.

GIÁ VÀNG THẾ GIỚI

Ở thị trường thế giới giá vàng hiện đang giao dịch quanh mức 1.728 USD mỗi Ounce. qui đổi tương đương 49,0 TRIỆU đồng. Như vậy giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá vàng thế giới khoảng 17,4 TRIỆU. Chưa tính thuế và các khoản phí.

Bảng giá vàng SJC tại các tỉnh thành trong cả nước:
Giá vàng SJC tại Đà Nẵng có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.750.000 và bán ra 66.570.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Nha Trang có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.750.000 và bán ra 66.570.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Cà Mau có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.750.000 và bán ra 66.570.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Huế có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.720.000 và bán ra 66.580.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bình Phước có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.730.000 và bán ra 66.570.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Biên Hòa có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.750.000 và bán ra 66.550.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Miền Tây có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.750.000 và bán ra 66.550.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Ngãi có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.750.000 và bán ra 66.550.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Long Xuyên có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.770.000 và bán ra 66.600.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Bạc Liêu có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.750.000 và bán ra 66.570.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Qui Nhơn có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.730.000 và bán ra 66.570.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Phan Rang có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.730.000 và bán ra 66.570.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Hạ Long có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.730.000 và bán ra 66.570.000 đồng.
Giá vàng SJC tại Quảng Nam có sự điều chỉnh giảm 250.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.730.000 và bán ra 66.570.000 đồng.

By cccs

https://cccsonline.click