Giá vàng Hải Hậu Giao Thủy

Giá vàng PNJ có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.000.000 và bán ra 66.900.000 đồng.
Giá vàng Phú Quí SJC có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 65.900.000 và bán ra 66.900.000 đồng.

Giá vàng DOJI có sự điều chỉnh giảm 200.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.150.000 và bán ra 66.850.000 đồng.
Giá vàng nhẫn 99,9 tại Mi Hồng có sự điều chỉnh giảm 50.000 đồng ở chiều mua vào giảm 100.000 đồng ở chiều bán ra, hiện tại mua vào 52.200.000 và bán ra 52.500.000 đồng.
Giá vàng miếng sjc tại Công ty vàng bạc đá quí Sài Gòn có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 66.000.000 và bán ra 67.000.000 đồng. Chênh lệch ở hai chiều mua bán là 1.000.000 đồng
Giá vàng nhẫn 4 số 9 SJC có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.400.000 và bán ra 53.300.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 14 K có sự điều chỉnh giảm 58.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 28.994.000 và bán ra 30.994.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 24 k có sự điều chỉnh giảm 100.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 52.300.000 và bán ra 52.900.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 18 K có sự điều chỉnh giảm 75.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 37.829.000 và bán ra 39.829.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 14 K có sự điều chỉnh giảm 58.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 28.994.000 và bán ra 30.994.000 đồng.
Giá vàng nữ trang 10 K có sự điều chỉnh giảm 41.000 đồng ở cả hai chiều mua và bán, hiện tại mua vào 20.212.000 và bán ra 22.212.000 đồng.

 

Ở thị trường thế giới giá vàng đang giao dịch trên sàn Kitco quanh mức 1781 USD mỗi Ounce tăng nhẹ so với giá mở cửa phiên hôm nay.

Tỷ giá USD hôm nay theo ngân hàng Vietcombank là 23.540 đồng, qui đổi giá vàng thế giới tương đương 50,5 triệu mỗi lượng, như vậy giá vàng trong nước hiện đang cao hơn giá thế giới khoảng 16,4 triệu đồng, chưa tính thuế và các khoản phí.

By cccs

https://cccsonline.click