Giá cà phê hôm nay ngày  30/8/2022
Giá cà phê ở thị trường trong nước hôm nay giao động từ 48.200 đến 48.800 đ/kg.
cụ thể giá cà phê tại tỉnh Lâm Đồng, giá cà phê tại huyện Di Linh hôm nay đang thu mua ở mức 48.200 đ/kg.
Giá cà phê tại huyệnLâm Hà hôm nay đang thu mua ở mức 48.200 đ/kg.
Còn giá cà phê tại Bảo Lộc hôm nay đang thu mua ở mức 48.200 đ/kg.
Tại tỉnh Đắk Lắk giá cà phê ở Cư mờ gờ đang thu mua ở mức 48.800 đ/kg.
Tại huyện Ea H’leo giá cà phê đang giữ mức 48.700 đ/kg
Trong khi đó giá cà phê tại huyện Buôn Hồ thu mua ở mức 48.700 đ/kg.
Tại tỉnh Đắk Nông giá cà phê hôm nay ở huyện Gia Nghĩa được thu mua với giá 48.700 đ/kg.
Còn tại huyện Đắk R’lấp giá cà phê đang ở mức 48.600 đ/kg.
Tại tỉnh Gia Lai giá cà phê ở huyện Chư Prông đang thu mua ở mức 48.700 đ/kg
Hai huyện Pleiku và La Grai lần lượt thu mua ở mức 48.600 và 48.600 đ/kg
Tại tỉnh Kon Tum giá cà phê thu mua ở mức 48.700 đ/kg.

By cccs

https://cccsonline.click